Regulamin

Regulamin serwisu Cytaty.info.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ser­wis Cy­taty.in­fo jest miej­scem gro­madzącym frag­menty wy­powie­dzi, książek, pub­li­kac­ji, wy­wiadów oraz miej­scem wy­miany opi­nii na te­mat zgro­madzo­nego ma­teriału.

 2. Treści umieszczone w serwisie Cytaty.info mają charakter informacyjny oraz mogą stanowić źródło rozrywki. Serwis nie ma charakteru edukacyjnego, jest raczej ciekawostką kojarzącą konkretne wypowiedzi z ich autorami niż jedynym wyznacznikiem prawdziwości oraz rzetelności słów.

 3. Serwis Cytaty.info jest ogólnodostępny bezpłatnie dla wszystkich Internautów z dodatkową funkcjonalnością dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników.

 4. Możliwość rejestracji (założenia konta) oraz logowania również jest bezpłatna.

 5. Autorzy serwisu Cytaty.info pełnią równocześnie funkcję operatora serwisu.

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracja jest możliwa po podaniu wymaganych do tego celu pól formularza rejestracyjnego. Wymagane pola to unikalny login, imię, prawdziwy i używany adres e-mail oraz hasło.

 2. Na adres e-mail wskazany przy rejestracji zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji w serwisieCytaty.info, co jest jednocześnie weryfikacją wskazanego adresu e-mail.

 3. W celu zalogowania używane są: login oraz hasło.

 4. Wszystkie informacje podawane w serwisie Cytaty.infosą jawne dla przeglądających Internautów, wyłącznie adres e-mail pozostaje ukryty zawsze. Jedynie zalogowani Użytkownicy serwisu Cytaty.info mają możliwość wysłania wiadomości prywatnej.

§ 3 Funkcjonalność

 1. Bez zalogowania prezentowane są w serwisie Cytaty.infonastępujące treści: cytaty i aforyzmy zgromadzone na łamach serwisu, ich notowanie oraz opinie o nich, myśli dodawane przez Użytkowników serwisu, ich notowanie oraz opinie o nich. Bez zalogowania Internauta nie ma możliwości prowadzenia aktywnego udziału w serwisie Cytaty.info.

 2. Zalogowany Użytkownik może umieścić własne opinie oraz myśli, głosować zarówno na zgromadzone cytaty jak i myśli innych Użytkowników. Może również proponować dodanie do bazy cytatów serwisu Cytaty.info nowe treści (nowe cytaty).

 3. W każdej chwili może zostać wprowadzona przez autorów serwisuCytaty.info dodatkowa funkcjonalność.

§ 4 Zasady korzystania

 1. Działania Użytkowników (jak i przeglądających strony serwisu Internautów) powinny być zgodne z powszechnie przyjętymi dobrymi zwyczajami, a także obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Odpowiedzialność za zamieszczone treści ponosi Użytkownik będący ich autorem.

 3. Myśli umieszczone w serwisie powinny być zgodne z budową krótkiej wypowiedzi, najlepiej pisanej prozą.

 4. Publikowane opinie nie powinny naruszać dobra osób trzecich, powinny być zredagowane w sposób czytelny oraz zawierać treści nie naruszające zasad współżycia społecznego, w szczególności nie powinny zawierać: wulgaryzmów oraz treści obraźliwych, treści propagujących przemoc, treści o charakterze pornograficznym.

 5. Publikowane treści w serwisie Cytaty.info powinny być zgodne z zasadami netykiety.

§ 5 Rola operatora

 1. Operator serwisu Cytaty.info nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników.

 2. Operator serwisu Cytaty.info ma prawo usunąć treści umieszczone w serwisie przez Użytkowników oraz naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

 3. Usunięcie zgromadzonej treści bądź jej fragmentu nie wymaga tłumaczenia ze strony operatora bądź autorów serwisu Cytaty.info.

 4. Zadaniem operatora jest umożliwienie prawidłowego oraz nieprzerwanego korzystania z funkcjonalności serwisu Cytaty.info.

 5. Serwis Cytaty.info może być czasowo niedostępny z uwagi na prace techniczne prowadzone w jego ramach, jak również z przyczyn niezależnych od operatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Na życzenie Użytkownika serwisu Cytaty.info operator usuwa założone przez niego konto. Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem zamieszczonych w trakcie użytkowania konta treści.

 2. Operator oraz autorzy zastrzegają możliwość modyfikacji serwisuCytaty.info jak i jego likwidacji.

 3. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie zostanie przekazana do Użytkowników serwisu Cytaty.info z prośbą o akceptację zmian. Konsekwencją braku potwierdzenia akceptacji zmian będzie uniemożliwienie korzystania z konta.

Aktywność

dzisiaj, 15:33None sko­men­to­wał tek­st Cisza przychodzi sa­ma, inaczej [...]

dzisiaj, 15:28None sko­men­to­wał tek­st Jestem jak roz­kwi­tający kwiat [...]

dzisiaj, 15:25None sko­men­to­wał tek­st Szczęście to nie wybór, [...]

dzisiaj, 15:25yestem sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

dzisiaj, 15:24yestem sko­men­to­wał tek­st Mów mi głębiej

dzisiaj, 15:13yestem sko­men­to­wał tek­st ogród ago­nii krwią zak­witły lwie [...]

dzisiaj, 15:11yestem sko­men­to­wał tek­st Z twoich ra­mion Wyek­sploato­wany [...]

dzisiaj, 15:09yestem sko­men­to­wał tek­st słów wiel­kich pot­rze­ba, tam gdzie [...]

dzisiaj, 15:09Krio sko­men­to­wał tek­st Szczęście to nie wybór, [...]

dzisiaj, 15:08JaJo sko­men­to­wał tek­st dla Ciebie